top of page
  • Obrázek autoraKevin Babička

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti: vše důležité na jednom místě

Prodej nemovitosti je vlastně příjemná událost.

Alespoň se vždy snažím, aby pro mé klienty příjemná byla a prodej si užili.

Od čeho je ale nikdy neubráním, i když bych moc rád, jsou daně.

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti následuje po úspěšném prodeji a celou realitní akci tím zakončuje.

Pokusím se vám tuto povinnost ulehčit článkem, ve kterém vám shrnu vše podstatné.

Kolik a kdy?

Od prodejní ceny odečtete cenu pořizovací a z tohoto základu vypočítáte daň 15 %. Tuto částku musíte uhradit. Abyste základ pro výpočet daně ještě více snížili, můžete odečíst také výdaje, které jste vynaložili na úspěšný prodej nemovitosti nebo na zvýšení hodnoty nemovitosti. Účtenky tedy rozhodně schovávejte.

Vypočítanou daň uhraďte do 1. dubna následujícího roku. V případě, že jste od daně osvobozeni, musíte tuto skutečnost finančnímu úřadu ohlásit.

POZOR: Pokud jste právnická osoba, sazba daně pro vás činí 19 %!

Kdo je od daně osvobozen?

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti nemusíte platit, pokud…

· …jste v nemovitosti bydleli alespoň 2 roky bezprostředně před prodejem.

· … nesplňujete první podmínku, ale získaný obnos z prodeje využijete na nákup nové nemovitosti k vlastnímu bydlení (na to máte 1 rok od prodeje).

· …nemovitost vlastníte alespoň 5 let. Tedy pokud jste se majiteli prodávané nemovitosti stačili stát do 31. 12. 2020. Od 1. 1. 2021 novela zákona prodloužila „časový trest“ z 5 na 10 let.

· …nemovitost dědíte, jste manžel/manželka či přímý dědic zesnulého a zůstavitel splnil podmínku „časového trestu“.

· …jste prodali družstevní byt, u kterého jste drželi členská práva déle než 5 let.

Jakým způsobem se daň hradí?

Stačí vyplnit daňové přiznání k dani z příjmu, odevzdat na příslušný finanční úřad a do zmíněného 1. dubna následujícího roku daň zaplatit.


A to je vše, co potřebujete k úspěšnému zvládnutí daně z příjmu z prodeje nemovitosti vědět.

Pokud ale máte stále pocit, že to nikdy nemůžete zvládnout, obraťte se na mě. Rád vám poradím.

61 zobrazení
bottom of page