top of page
  • Obrázek autoraKevin Babicka

Nový dotační program „Oprav dům po babičce"


Nový dotační program nabízí domácnostem finanční podporu pro rozsáhlé rekonstrukce nemovitostí.

Cílem tohoto programu je urychlit tempo revitalizací s cílem snížit energetickou náročnost budov, využít stávající bytový fond a zlepšit dostupnost kvalitního a energeticky efektivního bydlení.Kdo může žádat o tuto finanční podporu?

Tento program je určen pro vlastníky rodinných domů a rekreačních objektů určených k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní. Tím se myslí zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti a učni, a také rodiče na mateřské dovolené. Tuto finanční podporu mohou žádat pouze fyzické osoby, které nepodnikají.


Na jaké opatření se tato finanční podpora vztahuje ?

Podmínkou pro získání této zálohové dotace z programu "Oprav dům po babičce" je provést optimální zateplení, které povede k požadovaným energetickým úsporám. Kromě toho lze v rámci žádosti o dotaci na optimální zateplení požádat i o podporu dalších úsporných opatření, jako je instalace fotovoltaických elektrárny, výměna zdroje tepla, ohřev vody, sběr dešťové vody, dobíjecí stanice (WALLBOXY) pro elektrická vozidla a další.

Jak vysoká je tato finanční podpora?

Tato dotace bude pokrývat polovinu způsobilých výdajů.. Pro komplexní zateplení lze získat až 1 milion korun. Pro další úsporná opatření lze čerpat také značné finanční prostředky. V případě využití dotačního programu na maximum, můžete žádat do výše až 2 milionu korun.

Tato podpora je zaměřena primárně mladé rodiny, a proto žadatelé obdrží rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě.

Domácnosti z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí, které jsou podporovány státem, získají bonus ve výši 10 % z celkové výše dotace.

Žadatelé, kteří v rámci téže žádosti žádají o další úsporná opatření vedle dotace na zateplení, obdrží kombinační bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci.

V případě, že Vás zajímá více informací, tak si můžete stáhnout Podrobné podmínky pro získání dotace a nebo se můžete na nás rovnou obrátit.

Podrobné podmínky pro získání financí z dotačního programu _Oprav dům po babičce_
.pdf
Stáhnout PDF • 2.57MB8 zobrazení

Comentários


bottom of page