top of page

ČNB: JAKÁ PRAVIDLA ZMĚNILA OD 1.4.2022?

Aktualizováno: 19. 4. 2022

ČNB opět šlápla na plyn se zdražováním a zhoršováním dostupnosti vlastního bydlení.

Od 1. 4. 2022 se mění pravidla pro posuzování žadatelů o hypoteční úvěr. Úvěrové ukazatele budou banky zohledňovat u nových úvěrů, v případě refinancovaných úvěrů jen v případě, že se původní úvěr navýší. Při refixaci k novému posouzení klienta nedochází, tzn. nové limity se neuplatňují.Banky jsou povinné od tohoto data poskytnout pouze takové úvěry, kde výše hypotečního úvěru dosahuje maximálně 80 % hodnoty zastavené nemovitosti (ukazatel loan-to-value, LTV). Pro žadatele mladší 36 let je tento limit posunut na 90 %.DTI - Poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu nesmí přesáhnout 8,5 násobek. Pro žadatele mladší než 36 let je tento limit posunut na 9,5 násobek.


DSTI - Maximální výše měsíční splátky dluhu vůči čistému měsíčnímu příjmu žadatele nesmí převýšit 45% a mladších žadatelů do 36 let je tento limit 50%.


Při refinancování úvěru se budou nově zkoumat limity jen v případě, že bude docházet k navýšení jistiny. Při refixaci se tyto limity neuplatňují


Existují však i výjimky a banky mohou udělit souhlas s hypotékou i v případě nesplnění těchto podmínek. Objem takových úvěrů však nesmí přesáhnout 5% celkových objemů hypoték poskytnutých v předcházejícím kalendářním čtvrtletí.


287 zobrazení

Comments


bottom of page